Publicaties

Het Schoolleidersregister PO monitort actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren van schoolleiders en brengt deze in kaart. Best practices en relevante (wetenschappelijke) kennis worden verzameld en geanalyseerd.

Schoolleiders van de toekomst

Hoe ziet de schoolleider van de toekomst er uit? Welke competenties heeft een schoolleider in de toekomst nodig? Vier schoolleiders en twee bestuurders geven hun visie en schetsen hun verwachtingen ten aanzien van het schoolleidersregister.