Professionaliseringsthema's

Het takenpakket van de schoolleider is in de loop der tijd niet alleen diverser en uitdagender, maar ook zwaarder geworden. Steeds meer taken veranderen bovendien sneller, door nieuwe inzichten, beleidswijzigingen en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat vergt van u als schoolleider dat u voortdurend werkt aan uw professionele ontwikkeling.

Een van de mogelijkheiden om u verder te professionaliseren ten behoeve van uw herregistratie is werken aan minimaal drie van de professionaliseringsthema’s. Deze thema’s zijn in nauwe samenwerking met schoolleiders tot stand gekomen. De thema’s zijn:

  1. Persoonlijk leiderschap
  2. Regie en Strategie
  3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
  4. In relatie staan tot de omgeving
  5. Omgaan met verschillen
  6. Leidinggeven aan verandering
  7. Toekomstgericht onderwijs

De thema’s blijven minimaal 4 jaar geldig. In de toekomst zal het aantal thema’s uitgebreid worden. Ook wordt jaarlijks bekeken of thema’s aangepast moeten worden.

Iedere maand organiseren wij gesprekken in heel het land waarbij we dieper ingaan op de thema’s. Kijk in de agenda wanneer we bij u in de buurt zijn.