Informeel leren

Naast het formele leren (volgen van gecertificeerd aanbod) kunt u ook kiezen voor informeel leren. U kunt denken aan álle vormen van leren waarvan u zelf vindt dat ze bijdragen aan uw ontwikkeling als schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • intervisie met collega-schoolleiders;
  • een boek lezen of schrijven;
  • een korte cursus of ander niet-gecertificeerd aanbod volgen;
  • een congres bezoeken;
  • een nieuwe methode op school invoeren, etc.

Het laten valideren van uw ontwikkeling kan op twee manieren:

Bij informeel leren maakt u zelf een inschatting of u zich op dit thema in voldoende mate ontwikkeld heeft. Wanneer dat naar uw idee het geval is, kunt u uw ontwikkeling laten valideren. Bij een positieve beoordeling, kunt u uw professionaliseringsthema afronden.