Formeel leren

We spreken van formeel leren, wanneer u een gecertificeerde opleiding volgt.

Weten welke opleidingen gecertificeerd zijn?
In uw registeraccount vindt u een compleet overzicht van het formele aanbod waarmee u kunt herregistreren. Daarnaast kunt u op www.professionaliseringsaanbod.nl zoeken naar aanbod dat bij uw professionalisering past. 

Staat uw opleiding er niet tussen?
Neem contact met ons op. Wij zullen de opleider vragen om het aanbod te laten certificeren.
U kunt er ook voor kiezen om de ontwikkeling die u hebt doorgemaakt door het volgen van niet-gecertificeerd aanbod te laten valideren (informeel leren).

Het initiatief tot certificering ligt bij de opleider. De opleider beslist zelf of een certificeringsaanvraag ingediend wordt. Het Schoolleidersregister PO adviseert bij deze aanvraag en de Commissie Certificering beoordeelt of het aanbod voldoet aan de criteria voor niveau en relevantie en voor welke thema's het aanbod gecertificeerd kan worden. Opleidingen kunnen voor meerdere thema's gecertificeerd zijn.

Bent u opleider en wilt u uw aanbod laten certificeren?
Meer informatie vindt u hier.

Verificatie-audits
Het Schoolleidersregister PO voert elk jaar steekproefsgewijs verificatie-audits uit bij een aantal aanbieders van gecertificeerd professionaliseringsaanbod. De rapportages worden gepubliceerd op onze website.