Ontwikkeltools

Er zijn verschillende tools en hulpmiddelen ontwikkeld die u kunnen helpen bij keuzes voor uw professionalisering.

Schoolleiderskompas

Wilt u werken aan uw professionalisering en ontdekken wat uw persoonlijke leiderschapsstijl is? Met het Schoolleiderskompas krijgt u inzicht in de verschillende stijlen en uw persoonlijke voorkeur hierin. Dit geeft de mogelijkheid om te reflecteren op uw eigen rol in relatie tot de omgeving en de vraagstukken die spelen. Invullen van het Schoolleiderskompas kost ongeveer 15 tot 25 minuten.

Naar het Schoolleiderskompas

Zelfdiagnose

Om te onderzoeken wat uw ontwikkelniveau is op een thema, kunt u de digitale zelfdiagnose invullen. Na het invullen krijgt u direct de uitkomsten te zien. U krijgt inzicht in wat uw niveau op dit moment is en op welke thema’s u zich nog verder zou kunnen ontwikkelen. Wanneer een zelfdiagnose vooraf en na verloop van tijd ingevuld wordt, ontstaat een beeld van uw ontwikkeling op het thema.

Naar de Zelfdiagnose

Beroepsprofiel: het Instrument

Met Beroepsprofiel: het Instrument vertaalt u de vijf basiscompetenties uit het beroepsprofiel naar uw eigen werksituatie. Het instrument biedt een helder beeld van de specifieke competenties die belangrijk zijn in een concrete werksituatie. Dit helpt niet alleen bij het reflecteren op uw functioneren, maar kan ook worden gebruikt om een functiebeschrijving of functieprofiel op te stellen.

Beroepsprofiel: het Instrument helpt u:

  • uw eigen werksituatie te analyseren;
  • de specifieke competenties te formuleren die nodig zijn om uw ambities waar te maken.

Naar het Beroepsprofiel: het Instrument