Informeel leren

Schoolleiders leren veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt informeel leren genoemd. Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren en kan daarom meegenomen worden voor de herregistratie. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema.

Het leerproces

Wat valt onder informeel leren?

Onder de definitie die het Schoolleidersregister PO hanteert voor informeel leren, vallen álle vormen van leren waarvan u zelf vindt dat ze bijdragen aan uw ontwikkeling als schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • intervisie met collega-schoolleiders;
  • een boek lezen;
  • een korte cursus volgen;
  • een congres bezoeken;
  • een nieuwe methode op school invoeren, etc.

Het gaat dus om alle zaken die bijdragen aan uw ontwikkeling. Misschien zelfs (nog) zonder dat u het zich realiseert.

De afronding

Hoe rondt u een thema af?

U kunt een professionaliseringsthema of deelthema afronden wanneer u op dit thema een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt. Die ontwikkeling verschilt per schoolleider, evenals de beginsituatie en de context waarin u opereert. Aantallen uren en/of het tellen van punten spelen daarbij geen rol. Bij informeel leren maakt u zelf een inschatting of u zich op dit thema in voldoende mate ontwikkeld hebt. Wanneer dat naar uw idee het geval is, kunt u uw ontwikkeling laten valideren en, bij een positieve beoordeling, het door u gekozen professionaliseringsthema (of deelthema) afronden.

Het laten valideren van uw ontwikkeling kan op twee manieren: