Informeel leren

Aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk kunt u laten zien dat u een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het gebied van de gekozen professionaliseringsthema’s of deelthema’s. Schoolleiders ervaren deze manier van leren als waardevol, daarom neemt het informeel leren een belangrijke plaats in bij de herregistratie in het Schoolleidersregister PO.

Het leerproces

Wat valt onder informeel leren?

Onder de definitie die het Schoolleidersregister PO hanteert voor informeel leren, vallen álle vormen van leren waarvan u zelf vindt dat ze bijdragen aan uw ontwikkeling als schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • intervisie met collega-schoolleiders;
  • een boek lezen;
  • een korte cursus volgen;
  • een congres bezoeken;
  • een nieuwe methode op school invoeren, etc.

Het gaat dus om alle zaken die bijdragen aan uw ontwikkeling. Misschien zelfs (nog) zonder dat u het zich realiseert.

De afronding

Hoe rondt u een thema af?

U kunt een professionaliseringsthema of deelthema afronden wanneer u op dit thema een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt. Die ontwikkeling verschilt per schoolleider, evenals de beginsituatie en de context waarin u opereert. Aantallen uren, punten of activiteiten spelen daarbij geen rol. Bij informeel leren maakt u zelf een inschatting of u zich op dit thema in voldoende mate ontwikkeld hebt. Wanneer dat naar uw idee het geval is, kunt u uw ontwikkeling laten valideren en, bij een positieve beoordeling, het thema afronden.

Een thema waarin u zich via informeel leren hebt ontwikkeld, kunt u voor uw herregistratie op twee manieren afronden.