Over ons

Schoolleiders professionaliseren voor het primair onderwijs

Het Schoolleidersregister PO is opgericht om het vak van schoolleider in het primair onderwijs te versterken en verder te professionaliseren.

Onderwijskwaliteit

Schoolleiders zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat hoe beter de schoolleider is, hoe beter de leerresultaten op school zijn. Als een slechte school een goede schoolleider aantrekt, verbetert de kwaliteit van het onderwijs binnen een paar jaar.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de samenleving gaan steeds sneller. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, voorschoolse educatie, taalontwikkeling. De directeur heeft op school een voortrekkersrol om de veranderingen waar de school mee te maken krijgt op een goede manier binnen te brengen. Ieder maatschappelijk probleem komt op het bordje van de schoolleider terecht. Het is dus belangrijk dat ook de directeur bijblijft in het vak.

Erkenning

Schoolleiders verdienen dus alle aandacht. Het Schoolleidersregister is een vorm van erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs.