Wetenschappelijke Raad

Het Schoolleidersregister PO verzamelt voortdurend data over schoolleiderschap om actuele ontwikkelingen te kunnen monitoren die van invloed zijn op het beroep van schoolleiders. Minimaal eens per jaar worden de data geanalyseerd, bijvoorbeeld om na te gaan of er aanpassingen nodig zijn in de professionaliseringsthema’s of dat er aanleiding is de beroepsstandaard te evalueren en aan te passen. Deze analyses worden voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad.

De Wetenschappelijke Raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van het Schoolleidersregister PO over de beroepsstandaard, de professionaliseringsthema’s, te initiëren onderzoek en te ontsluiten kennis voor schoolleiders.