Adviesraad

Commissies en raden Schoolleidersregister PO


De adviesraad bestaat uit stakeholders van de school(leider): leraren, bestuur, kinderopvang, voortgezet onderwijs,  samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdzorg, inspectie van het onderwijs. De Adviesraad adviseert het Schoolleidersregister PO over de kennisbasis, de beroepsstandaard en de professionaliseringsthema’s.

Leden

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

mevr. S. Walvisch (voorzitter)

dhr. J.C. van den Berg (inspecteur onderwijs)

dhr. L. van Aalst (Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs)

mevr. C. Doesburg (lid RvB stichting Un1ek)

mevr. D. König (leerkracht obs de Klimroos)

dhr. A.J.M. Poulisse (rector 2college)

dhr. W. Klaassen (lid CvB Eenbes basisonderwijs)