Schoolleiders integer en extravert

Bent u bij afspraken precies op tijd? Blijft u bij problemen rustig? Geeft u het eerlijk toe als u een fout heeft gemaakt? Vindt u het leuk om iets origineels te bedenken? Hoe u antwoordt op deze vragen laat iets zien over uw persoonlijkheid.

Uit onderzoek van Slim Assessments blijkt dat schoolleiders op sommige punten van een persoonlijkheidstest anders scoren dan de gemiddelde Nederlander. Schoolleiders scoren hoger op de persoonlijkheidsfactoren Integriteit en Extraversie.

Slim Assessments heeft, in het kader van assessmentprocedures, onderzoek uitgevoerd naar de persoonlijkheid van schooldirecteuren in het primair onderwijs. Wat onder persoonlijkheid wordt verstaan, hoe de bovenstaande bevinding kan worden verklaard en wat de gevolgen hiervan zijn voor de (assessment)praktijk, kunt u lezen in deze whitepaper.

Meer weten over de 6 belangrijkste persoonlijkheidsdimensies? Lees het artikel over De HEXACO Persoonlijkheidsvragenlijst in ‘Gedrag en Organisatie’.