Lucas Onderwijs: goed beeld van opleidingsmogelijkheden en -behoeften

Welke mogelijkheden passen het beste bij onze schoolleiders? Wat moet je doen voor een EVC-traject, assessment, IDW of opleiding? Om daar een goed beeld van te krijgen, heeft Lucas Onderwijs zich de afgelopen jaren verdiept in de verschillende opleidingsmogelijkheden voor schoolleiders. Aan ieder traject is een aantal schoolleiders begonnen, bij wijze van pilot.


Daarover vertelt Ingrid Cloosterman, kennismakelaar bij de Lucas Academie, de huisacademie van Lucas Onderwijs. Zij is onder andere verantwoordelijk voor leiderschapstrajecten binnen de organisatie. ‘Het streven van Lucas Onderwijs is dat onze schoolleiders in 2018 in het Schoolleidersregister geregistreerd staan. Onze clusterdirecteuren hebben de registratie onderdeel gemaakt van de gesprekscyclus. HRM adviseert over de beleidslijn en wij spreken met aanbieders van opleidingstrajecten. In combinatie met de ervaringen uit de ‘pilots’ kregen we zo een goed beeld van de inhoud en meer zicht op wat het meest geschikt zou zijn voor welke schoolleider. We hebben ook sessies gehouden met de schoolleiders om te polsen waar zij behoefte aan hebben en om voorlichting te geven over de mogelijkheden.’

EVC-trajecten

‘Bij Lucas Onderwijs werkt een grote groep schoolleiders met veel ervaring en een diversiteit aan opleidingen uit het verleden’, zegt Cloosterman. ‘Voor hen is het volgen van de opleiding vakbekwaam niet uitdagend meer, een EVC-traject past dan beter. In eerste aanleg was er maar één EVC-aanbieder en dat traject bleek nogal belastend te zijn. Later volgde een andere aanbieder die het strakker en korter inrichtte. Uiteindelijk hebben we veel van onze ervaren schoolleiders geadviseerd om deze route te volgen. Intussen waren we ook in gesprek met de Thomas More Leiderschapsacademie, om een opleidingstraject meer op maat voor ons te maken. Daar hebben verschillende startende schoolleiders en ervaren adjuncten uiteindelijk voor gekozen. Zij konden na een intake instromen in het tweede jaar vakbekwaam.’

Ook intern

Lucas Onderwijs doet ook intern al veel aan opleiden en intervisie. ‘Voor het onderdeel leiderschap ontwikkelen wij diverse trajecten, zodat onze schoolleiders zich blijven ontwikkelen. Daarbij zetten we ook zoveel mogelijk eigen talent in, schoolleiders trainen of coachen dan hun collega’s (soms samen met een externe trainer). Op die manier komt de verbinding met de praktijk beter tot stand en het zet mensen ook meer in hun kracht. Bovendien vergroot je zo elkaars netwerk.’

Herregistratie

‘Ook voor de herregistratie proberen we zoveel mogelijk de gezamenlijkheid te vinden’, vertelt Cloosterman. ‘Afgelopen zomer hebben we in een directieoverleg voorlichting gegeven over de professionaliseringsthema’s. We wilden kijken aan welke thema’s de meeste behoefte was en waar collega’s elkaar konden vinden. Dat bleek toen nog iets te vroeg omdat de meeste schoolleiders nog bezig waren met de registratie. Binnenkort willen we verder inventariseren op welke thema’s we (zoveel mogelijk) samen kunnen optrekken. Dat nemen we ook mee in het nieuwe koersplan dat op stapel staat.’

Zelf modules indienen

‘We verkennen nu ook of we met andere besturen samen kunnen werken, bijvoorbeeld aan nieuwe ontwikkeltrajecten. Je hebt namelijk wel wat ‘body’ nodig om een goede leergang te kunnen ontwikkelen. Vervolgens zou het mooi zijn als we zo’n leergang door het Schoolleidersregister kunnen laten certificeren. Dan kunnen schoolleiders onze eigen module gebruiken om een of meer thema’s af te ronden.’