Toekomstgericht onderwijs

Schoolleiders verwachten dat het onderwijs in de toekomst sterk zal veranderen. Door technologische ontwikkelingen en door veranderingen in de wijze waarop mensen in de toekomst werken en samenwerken. Dat is niet nieuw, maar de relevantie van deze ontwikkeling is, door de snelle maatschappelijke en technologische veranderingen, sterk toegenomen. Hoe gaat u om met deze ontwikkelingen en welke keuzes maakt u? Welke invloed hebben de veranderingen op het curriculum en hoe betrekt u uw team bij deze ontwikkelingen? Scholen staan hoe dan ook voor de belangrijke opdracht om na te denken over hoe te leren, met het oog op de toekomst en de ontwikkelingen in de 21e eeuw.