Regie en strategie

Het thema regie en strategie gaat over het runnen van de school als organisatie. Visieontwikkeling, strategie en bedrijfsvoering behoren tot de kernactiviteiten van de schoolleider. In de complexiteit van alledag, vervult de schoolleider een krachtige strategische rol. Succesvolle schoolleiders weten niet alleen goed om te gaan met alle externe prikkels die op de school afkomen, maar maken hier juist strategisch gebruik van. Vooruitzien, regie nemen en de interne organisatie zodanig inrichten dat dit alle leerlingen ten goede komt.