Omgaan met verschillen

Vorm geven aan gedifferentieerd onderwijs begint met een visie op omgaan met verschillen, om die visie vervolgens te vertalen naar de praktijk. Het thema omgaan met verschillen gaat over:

  • de verschillen tussen leerlingen, een belangrijke actuele ontwikkeling sinds de invoering van passend onderwijs;
  • verschillen in het team.

Waar hebt u als schoolleider rekening mee te houden bij het omgaan met de verschillen op uw school? Hoe vertaalt u deze verschillen naar de schoolorganisatie? Met welke samenwerkingspartners hebt u bij dit thema te maken?