Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

De zoektocht naar de best mogelijke manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, is een doorlopend proces van proberen, evalueren en bijstellen. Met het doel om optimale leeropbrengsten (in de meest brede zin) voor leerlingen te genereren, omvat het thema kennis- en kwaliteitsontwikkeling de volgende onderdelen:

  • de juiste informatie verzamelen;
  •  een professionele leergemeenschap creëren;
  • kennis- en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie verankeren.