In relatie staan tot de omgeving

De buitenwereld komt steeds meer de school binnen en andersom. Voorbeelden zijn:

  • demografische ontwikkelingen;
  • de ontwikkeling van brede scholen en kindcentra;
  • allerlei samenwerkingsverbanden in de regio;
  • het feit dat stakeholders (zoals ouders) hogere eisen stellen.

Meer intern zijn er bijvoorbeeld de veranderende verhoudingen binnen een groter bestuursverband. Als schoolleider staat u hier middenin. Bij dit thema gaat het erom hoe u staat in relatie tot ouders, uw bestuur en andere stakeholders.