Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Kan ik zelf bepalen hoe ik werk aan mijn professionalisering?

Voor uw herregistratie, biedt het Schoolleidersregister PO ruimte aan vele vormen van professionalisering, waaronder het volgen van zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde opleidingen, het volgen van een master, het bezoeken van congressen, learning-on-the-job, coaching, collegiale consultatie, het bestuderen van literatuur, etc. Kortom, een breed scala aan formele en informele leermogelijkheden. 

LET OP: Formeel en informeel leren zijn beide even waardevol, alleen werkt dit voor uw herregistratie verschillend:

-Bij formeel leren kiest u voor een gecertificeerde opleiding (waarmee u thema’s afrondt door het certificaat te uploaden) of een erkende master (waarmee u kunt herregistreren door het certificaat te uploaden).
-Bij informeel leren kiest u zelf welke bronnen u gebruikt voor uw ontwikkeling en maakt u door middel van een gesprek met een professioneel beoordelaar of met andere schoolleiders uw ontwikkeling achteraf zichtbaar. Na een positieve validering, ontvangt u een certificaat, waarmee u thema's kunt afronden.
-Een mix van formeel en informeel leren is uiteraard mogelijk. 

Adviseurs van het Schoolleidersregister PO denken graag met u mee over de route die bij u past.

Welke opleidingen worden gecertificeerd?

Opleidingen die door de aanbieder worden voorgedragen voor certificering en die door de Commissie Certificering positief zijn beoordeeld op niveau en relevantie, worden gecertificeerd en opgenomen in het register als aanbod voor formeel leren. 

Aanbieders die relevant aanbod verzorgen dat voortbouwt op de basiskwalificatie voor schoolleiders, kunnen dit laten certificeren door het Schoolleidersregister PO. Zij dienen dan een certificeringsaanvraag in. De aanvragen worden door de Commissie Certificering beoordeeld op niveau en relevantie. De Commissie bestaat grotendeels uit schoolleiders.  

Schoolleiders kunnen opleidingen die niet gecertificeerd zijn ook voordragen aan het Schoolleidersregister PO. Er wordt dan contact gezocht met de opleiding om mogelijkheden voor certificering door te nemen. Dit gaat gepaard met enige doorlooptijd.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is behandeld?

De Commissie Registratie komt één keer in de vier tot zes weken bij elkaar. De Commissie bestaat uit schoolleiders, die deze taak vrijwillig naast hun reguliere werkzaamheden doen. Heeft u twee maanden na het indienen van uw aanvraag nog geen bericht gehad? Neem dan contact op.

Wie betaalt de jaarlijkse bijdrage?

Vanaf 2020 stuurt het Schoolleidersregister PO niet langer de facturen naar de schoolleiders maar rechtstreeks naar de schoolbesturen.

Waarom is registratie verplicht?

In de cao zijn afspraken gemaakt over de verplichtingen voor het register, vanuit de gedachte dat een beroepsregister het meest krachtig is, wanneer alle leden van de beroepsgroep deelnemen. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep van schoolleider te versterken. Met uw registratie laat u als schoolleider zien dat u staat voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doet u samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.

Wat gebeurt er als ik niet (her)registreer?

Dan voldoet u niet aan de verplichtingen die de cao aan uw beroepsuitoefening stelt. In de cao staat hoe besturen moeten handelen in geval een schoolleider niet geregistreerd is.

Is mijn registratiestatus zichtbaar in het openbaar register?

Via de pagina ‘Zoek een schoolleider’ kan iedereen opzoeken welke schoolleiders staan ingeschreven in het register en wie daarvan geregistreerd zijn. Vanaf heden is ook zichtbaar welke schoolleiders niet langer geregistreerd zijn omdat hun registratie is verlopen. 

Ruimschoots voor de datum waarop u moet herregistreren ontvangt u meerdere meldingen die u op deze datum attenderen. Als voor deze datum niet tijdig een herregistratie of uitstel van herregistratie is aangevraagd, wijzigt uw status in ‘RDO/RADO onder voorwaarden’. U heeft dan nog maximaal zes maanden om herregistratie aan te vragen. Hierna kan de Commissie Registratie besluiten dat u niet langer geregistreerd bent. Dit wordt zichtbaar in het register. Meer informatie vindt u in het registerreglement.

Contact

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op 030- 2347360

Aanhef

Optioneel

Uw vraag

Telefonisch contact