Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is behandeld?

De Commissie Registratie komt één keer in de vier tot zes weken bij elkaar. De Commissie bestaat uit schoolleiders, die deze taak vrijwillig naast hun reguliere werkzaamheden doen. Heeft u twee maanden na het indienen van uw aanvraag nog geen bericht gehad? Neem dan contact op.

Waarom is registratie verplicht?

In de cao zijn afspraken gemaakt over de verplichtingen voor het register, vanuit de gedachte dat een beroepsregister het meest krachtig is, wanneer alle leden van de beroepsgroep deelnemen. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het beroep van schoolleider te versterken. Met uw registratie laat u als schoolleider zien dat u staat voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doet u samen met de gehele beroepsgroep: ruim 7.700 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.

Bijdrage aan het Schoolleidersregister PO

Het Schoolleidersregister PO brengt voor alle schoolleiders die in het register staan en op enig moment in een kalenderjaar een overeenkomst bij een bestuur hebben een jaarlijkse eigen bijdrage in rekening. Afhankelijk van de wensen van een schoolbestuur sturen wij de factuur naar de individuele schoolleider of ontvangt het schoolbestuur een verzamelfactuur met alle schoolleiders die in het register staan en hebben aangegeven een overeenkomst met betreffend bestuur te hebben. Zie ook artikel 5 en 9 van het registerreglement.

De bijdrage voor kalenderjaar 2022 bedraagt € 245. Tot 2022 heeft het ministerie van OCW het register (het ICT-systeem) ontwikkeld en onderhouden. Het ministerie van OCW draagt de verantwoordelijkheid hiervoor in 2022 over aan het Schoolleidersregister PO. Een verhoging van de eigen bijdrage is hierdoor onvermijdelijk.

Wat gebeurt er als ik niet (her)registreer?

Dan voldoet u niet aan de verplichtingen die de cao aan uw beroepsuitoefening stelt. In de cao staat hoe besturen moeten handelen in geval een schoolleider niet geregistreerd is.

Is mijn registratiestatus zichtbaar in het openbaar register?

Via de pagina ‘Zoek een schoolleider’ kan iedereen opzoeken welke schoolleiders staan ingeschreven in het register en wie daarvan geregistreerd zijn. Vanaf heden is ook zichtbaar welke schoolleiders niet langer geregistreerd zijn omdat hun registratie is verlopen. 

Ruimschoots voor de datum waarop u moet herregistreren ontvangt u meerdere meldingen die u op deze datum attenderen. Als voor deze datum niet tijdig een herregistratie of uitstel van herregistratie is aangevraagd, wijzigt uw status in ‘RDO/RADO onder voorwaarden’. U heeft dan nog maximaal zes maanden om herregistratie aan te vragen. Hierna kan de Commissie Registratie besluiten dat u niet langer geregistreerd bent. Dit wordt zichtbaar in het register. Meer informatie vindt u in het registerreglement.

Kan ik voor de herregistratie elk diploma in het register opvoeren?

Nee, dat kan alleen met een diploma van een opleiding of cursus waar vooraf herregistratiewaarde aan is toegekend. Heb je een diploma van een opleiding waar (nog) geen herregistratiewaarde is toegekend, neem dan contact op met het Schoolleidersregister. Wij leggen dan contact met het opleidingsinstituut dat de opleiding of cursus verzorgde om te zien of dat instituut aan de bewuste opleidingen herregistratiewaarde wil laten toekennen. Wil het instituut geen herregistratiewaarde aan de opleiding  laten toekennen, dan is er nog de mogelijkheid tot waardering achteraf via een gecertificeerd bureau of met de methode ‘schoolleiders waarderen schoolleiders’. In de catalogus in het register vind je de namen en adressen van de hiervoor gecertificeerde bureaus.

Contact

U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op 030- 2347360

Aanhef

Optioneel

Uw vraag

Telefonisch contact