Beroepsstandaard

De beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs rust op een stevig wetenschappelijk fundament en er is consensus over bereikt met het werkveld in de volle breedte. De beroepsstandaard voor schoolleiders in het po is gebaseerd op de bestaande beroepsprofielen. Deze zijn bekeken in het perspectief van actuele ontwikkelingen en recente vakliteratuur. De literatuurstudie heeft zich gericht op kenmerken van effectieve schoolleiders en effectieve leiderschapsstrategie├źn.

De beroepsstandaard bestaat uit een competentieprofiel, bekwaamheidseisen en eisen aan verdere professionalisering. De standaard is gebaseerd op kenmerken van effectief leiderschap. 

In de beroepsstandaard zijn vijf aspecten van effectief leiderschap vertaald in vijf basiscompetenties. Met het instrument beroepsprofiel kunt u zelf deze vijf basiscompetenties vertalen naar uw specifieke competenties.