Eerste Aspirant Registerdirecteur

19 mei 2017

In mei is de eerste Aspirant Registerdirecteur Onderwijs geregistreerd. Deze directeur werkt sinds maart vorig jaar als schoolleider en volgt momenteel een schoolleidersopleiding. Voor nieuwe schoolleiders is het niet altijd mogelijk om voor 1 januari 2018 de opleiding af te ronden en daarmee te registreren als RDO of RADO. Daarom is er voor hen de mogelijkheid om zich in eerste instantie laten registreren als aspirant.

Hoe werkt het?

Schoolleiders die op of na 1 januari 2016 voor het eerst in functie is gekomen en zich niet op een andere manier kunnen registreren, komen voor aspirant registratie in aanmerking. Zij leveren bij het Schoolleidersregister PO een aanstellingsbrief, benoemingsbrief of arbeidsovereenkomst aan, waaruit blijkt op welke datum zij in dienst zijn gekomen. Daarnaast wordt er gevraagd om een inschrijvingsbewijs van een van de gecertificeerde schoolleidersopleidingen

Adjunct-directeuren kunnen maximaal twee jaar na benoeming aspirant blijven en directeuren maximaal drie jaar na benoeming. Binnen die periode is het de bedoeling dat zij een diploma behalen waarmee zij kunnen registreren als RADO of RDO.

Naar nieuwsoverzicht