Inschrijving waarderingsgesprekken is geopend! Meld je aan voor ‘Schoolleiders waarderen schoolleiders’.

Alles wat aantoonbaar heeft bijgedragen aan je ontwikkeling kun je meenemen voor je herregistratie. Professionele ontwikkeling vindt ook plaats in de praktijk. Een van de methodes om je ontwikkeling achteraf te laten waarderen is het voeren van een professionele dialoog met twee andere schoolleiders en kun je inzetten voor je herregistratie.

Het traject bestaat uit drie stappen: de voorbereiding, het gesprek en de eindreflectie
De voorbereiding en de eindreflectie doe je vanuit huis, het gesprek voer je op locatie. Lees hier meer over de verschillende stappen.

Herregistratiewaarde 
Bij een positieve beoordeling ontvang je bericht over de vastgestelde herregistratiewaarde. Het Schoolleidersregister PO schrijft de punten bij in je dossier in PE-online.   
De herregistratiewaarde kan variëren tussen de 0 en de 100 punten en is afhankelijk van het aantal professionaliseringsthema’s waarop je ontwikkeling aantoonbaar betrekking heeft. 

De inschrijving is geopend: meld je aan voor een waarderingsgesprek
Het Schoolleidersregister PO plant ieder kwartaal nieuwe waarderingsgesprekken op diverse locaties. Deelname is kosteloos. Via onderstaande button kun je je aanmelden voor een waarderingsgesprek.

Bekijk het filmpje!
Bij ‘Schoolleiders waarderen schoolleiders’ is een procesadviseur en een procesbegeleider betrokken. Deze schoolleiders zijn hiervoor opgeleid door het Schoolleidersregister PO. In onderstaand filmpje leggen zij uit hoe een waarderingsgesprek verloopt.