Eigen bijdrage schoolleiders 2022

Het Schoolleidersregister PO brengt voor alle schoolleiders die in het register staan en op enig moment in een kalenderjaar een overeenkomst bij een bestuur hebben een jaarlijkse eigen bijdrage in rekening.

In de week van 17 januari beginnen we met het factureren van de eigen bijdragen van schoolleiders aan het Schoolleidersregister PO. In januari versturen we de verzamelfacturen aan besturen die hebben aangegeven hier de voorkeur aan te hebben. In februari volgen de facturen aan de schoolleiders.

De eigen bijdrage 2022 is € 245,-. Tot 2022 heeft het ministerie van OCW het register (het ICT-systeem) ontwikkeld en onderhouden. Het ministerie van OCW draagt de verantwoordelijkheid hiervoor in 2022 over aan het Schoolleidersregister PO. Een verhoging van de eigen bijdrage is hierdoor onvermijdelijk.

De overdracht van het register ( het ICT-systeem) heeft ook inhoudelijke gevolgen. We informeren schoolleiders en andere belanghebbenden hierover in maart.