Veel animo bij schoolleiders voor deelname aan kenniskring

Schoolleiders gaan zélf over de inhoud van de kennisbasis van hun beroepsgroep. In een kenniskring onderzoeken schoolleiders samen met een expert een bepaald thema. Zij documenteren hun bevindingen in een overzichtsartikel en digitaal magazine.

Inschrijving is geopend
Binnenkort starten de nieuwe kenniskringen 'Curriculumontwikkeling op school' en ‘Duurzaamheid’.

De nieuwe kenniskring ‘Curriculumontwikkeling op school’ wordt begeleid door Geesje van Slochteren en Talita Groenendijk, beiden verbonden aan SLO, een landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De kenniskring 'Duurzaamheid’ wordt begeleid door Stan Frijters, docent en onderzoeker bij Aeres Hogeschool Wageningen.

In dit magazine maak je kennis met de experts van de nieuwe kenniskringen en vind je algemene informatie over kenniskringen. Benieuwd wat deelname aan een kenniskring voor een individuele schoolleider én voor de beroepsgroep oplevert? Lees dan de interviews in het magazine met schoolleiders uit de kenniskringen die vorige jaar gestart zijn.

Info en/of aanmelden
Heb je inhoudelijke of praktische vragen over een kenniskring of wil je jezelf ervoor opgeven? Bel dan naar het Schoolleidersregister PO, (030) 234 73 60 en vraag naar Geke Versprille, coördinator kenniskringen, of stuur een mailtje naar info@schoolleidersregisterpo.nl.