Nieuwe Kenniskringen in 2021

De voorbereidingen zijn in volle gang om in de loop van 2021 te kunnen starten met twee nieuwe kenniskringen. De professionaliseringsthema’s die uitgewerkt zullen worden in deze kenniskringen zijn het thema ‘Curriculum in de school’ en het thema ‘Duurzaamheid’. Binnenkort verschijnt een online magazine met meer informatie over deze kenniskringen en de mogelijkheid om aan te melden voor deelname. 

Lopende kenniskringen
De kenniskringen rond de thema’s ‘Kansenongelijkheid’ en ‘De school in een netwerksamenleving’ zijn in volle gang. Er worden mooie en waardevolle gesprekken gevoerd, de thema’s worden op verschillende deelonderwerpen uitgediept en het enthousiasme van de deelnemende schoolleiders is groot. Lees hier het verhaal van Jacqueline Kenter over wat deelname aan de kenniskring Kansenongelijkheid haar brengt.

Waarom een kenniskring
Schoolleiders gaan zélf over de inhoud van hun kennisbasis. Hierbij is het uiteraard van belang om deze actueel te houden. Daarom organiseert het Schoolleidersregister PO kenniskringen, zodat schoolleiders hier daadwerkelijk zelf mee aan de slag kunnen gaan.

De opzet van een kenniskring
Een kenniskring bestaat uit tien tot twintig schoolleiders die onder begeleiding van een expert een bepaald thema onderzoeken. De kenniskringen bundelen de kennis op het thema en gieten dit in een handzame vorm, zodat schoolleiders die kennis kunnen gebruiken in hun beroepspraktijk.

De bevindingen worden onder andere verwerkt in een overzichtsartikel dat wordt opgenomen op de website van het Schoolleidersregister PO. Naast dit artikel maakt iedere kenniskring een digitaal magazine met interviews met wetenschappers, experts en practitioners. Dat mag overigens ook een animatie of een film zijn. Tot slot stelt iedere kenniskring een presentatie samen waarmee de schoolleiders die aan de kenniskring deelnemen op scholen hun bevindingen over het thema kunnen toelichten en erover in discussie kunnen gaan. Bij al deze producties (overzichtsartikel, digitaal magazine/animatie/film en presentatie) zorgt het Schoolleidersregister PO voor ondersteuning.

  • Aantal deelnemers: 10-20 (bij beide kenniskringen is nog ruimte om deel te nemen)
  • Begeleider kenniskring 'Kansenongelijkheid': Linda van den Bergh
  • Begeleider kenniskring 'De school in een netwerksamenleving': Peter Sleegers
  • Doorlooptijd kenniskring: 12-18 maanden
  • Aantal bijeenkomsten: 8 of 9, in onderling overleg
  • Locatie bijeenkomsten: in overleg met deelnemende schoolleiders
  • Totale geschatte tijdsinvestering voor schoolleiders: 80-100 uren
  • Inschrijfgeld: niet van toepassing
  • Schoolleiders kunnen deelname aan een kenniskring inzetten voor hun herregistratie.