Documentaireserie Klassen

Documentaireserie Klassen startschot voor grootschalig landelijk impactprogramma voor gelijkere kansen in het onderwijs
 

In de documentaireserie Klassen volgen Sarah Sylbing en Ester Gould achtstegroepers vlak voor het eindadvies voor de middelbare school. Sommige kinderen worstelen met hun thuissituatie, anderen gaan gebukt onder prestatiedrang. Gelukkig zijn er zeer betrokken leraren, de mentor, de bestuurder en de wethouder die dagelijks een strijd voeren voor gelijke kansen. Maar, is het genoeg?

De realiteit van de serie - die van Amsterdam-Noord en haar inwoners - is helaas niet plaatsgebonden. Het is een landelijk fenomeen. Dat is terug te zien aan de vele reacties die vanuit het hele land op de serie komen. Het is duidelijk; dit moet anders.

Daarom organiseren we in het voorjaar van 2021 een provinciale Meetuptour, een slotbijeenkomst in Den Haag, een toolkit voor onderwijsprofessionals en een scholenprogramma. Zo zetten we de bewustwording die gecreërd is door de serie om in concrete ambities en acties.

En natuurlijk denken niet alleen de onderwijsprofessionals mee. Zonder de leerlingen zelf, zouden we niet ver komen. Daarom is er een landelijke jongerenraad samengesteld van jongeren tussen de 12 en 16 jaar die samen - vanuit hun eigen ervaringen en dat wat ze zien in de serie - hun oplossingen aandragen. Deze ideeën worden meegenomen in de meetups.

Meetups
In elke provincie gaan lokale verschilmakers in het onderwijs; docenten, schoolleiders, schoolbestuurders, lokale politici en onderwijsondersteuners met elkaar aan tafel om ervaringen uit te wisselen, samen oplossingen te bedenken en concrete stappen te zetten.

Slotbijeenkomst
Alle provinciale oplossingen worden gebundeld en overhandigd aan de landelijke politiek en landelijke organisaties. Daar worden vervolgstappen gezet. Wie zet waar zijn schouders onder zodat er nu echt verandering komt?

De Scholen In
Daarnaast gaan we – samen met Stichting LeerKRACHT - De Scholen In. Fragmenten uit de serie vormen het startpunt voor een teamgesprek op verschillende basis- en middelbare scholen om van de school een kansengelijkere plek te maken. Wie draagt wat bij? En hoe pakken ze dat het beste op? Het team stelt ambities waarmee ze per direct aan de slag kunnen.

Toolkit
Het probleem ‘kansenongelijkheid’ is veelkoppig en dat kan al snel overweldigend voelen. En dat is zonde, want er zijn vanuit de wetenschap en de praktijk genoeg mooie voorbeelden van wat werkt. De Klassen-toolkit is een handreiking aan onderwijsprofessionals om - binnen het huidige systeem - verandering te brengen in de klas. Deze toolkit wordt gemaakt i.s.m. een groot netwerk van wetenschappers, onderwijsprofessionals en onderwijsorganisaties.

Klassen is een documentaireserie van Human over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs, gemaakt door Sarah Sylbing en Ester Gould.

Het impactprogramma van de documentaireserie Klassen wordt geproduceerd door Stichting Een van de jongens i.s.m. de Gelijke Kansen Alliantie - geïnitieerd door het Ministerie van OCW, Human, Humanistisch Verbond, Jeugdeducatiefonds, LAKS, Stichting LeerKRACHT, NL2025, NRO, SchoolInfo en Sylbing&Gould.

Het impactprogramma wordt gefinancierd door Fonds 21, Gelijke Kansen Alliantie – geïntieerd door het Ministerie van OCW, Janivo Stichting, Rabobank Amsterdam, Stichting Kinderpostzegels en VSB Fonds.