Nieuw register voor schoolleiders PO

Meer keuzemogelijkheden voor schoolleiders
Het ICT-systeem van het Schoolleidersregister PO is vernieuwd. De herregistratie is flexibeler geworden en biedt schoolleiders meer mogelijkheden. Schoolleiders kiezen vanaf nu geen drie professionaliseringsthema’s meer maar kiezen de professionaliseringsactiviteiten die aansluiten bij hun behoefte.

In het register is een catalogus opgenomen waarin alle professionaliseringsactiviteiten staan waar al herregistratiewaarde aan is toegekend. Ook de bureaus waar schoolleiders terecht kunnen voor het achteraf toekennen van herregistratiewaarde staan in de catalogus. Schoolleiders kunnen herregistreren als ze 100 punten hebben verzameld. Aan professionaliseringsactiviteiten kan tussen de 10 en 100 punten toegekend worden afhankelijk van de kwaliteit, het niveau, de inhoud en de tijd die met een activiteit gemoeid is.

Sterk Staaltje Schoolleiderschap

Schoolleiders werken individueel én als beroepsgroep voortdurend aan hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor anderen.
Het Schoolleidersregister PO stimuleert de ontwikkeling van individuele schoolleiders en van de beroepsgroep. De ontwikkeling van de beroepsgroep mag gezien worden.