Werkdruk en werkplezier in het primair onderwijs

Het afgelopen half jaar zijn onderwijsprofessionals bezig geweest met het vinden van creatieve manieren om het onderwijs anders te organiseren.

Los van de perikelen omtrent de coronacrisis, kampt het primair onderwijs al jaren met toenemende werkdruk. Onderzoekers van Wageningen University & Research en Tilburg University voeren een onderzoek uit naar de organisatie van het onderwijs om deze werkdruk te verminderen en bovenal het werkplezier te vergroten. Ze kijken hierbij naar de verdeling van taken en specialisaties binnen het team (taakdifferentiatie), en ze zoomen daarnaast in op de rol van onderwijsassistenten. Ze doen dit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Middels verschillende onderzoeksmethoden, zoals een literatuurstudie, schoolbezoeken en deze vragenlijst, ontwikkelen ze een toolkit die scholen kan helpen bij de inzet van onderwijsassistenten en andere vormen van taakdifferentiatie. 

Mocht je 10-15 minuten willen en kunnen vrijmaken om jouw licht te laten schijnen over het thema ‘anders organiseren binnen schoolteams in het primair onderwijs’, dan ontvangen ze heel graag jouw antwoorden. 

Hier vind je de vragenlijst. Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.