Doe mee aan het nationaal onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging PO, VO en (V)SO

Op dit moment wordt er grootschalig onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiervoor hebben in de afgelopen weken meer dan 250 schoolbesturen een vragenlijst ingevuld. Nu is het woord aan (locatie)directeuren en leraren. Wij zouden het op prijs stellen wanneer jij je mening zou laten horen door mee te doen aan het onderzoek.

Deze vragenlijst is toegankelijk via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Hij staat open voor elke (locatie)directeur en leraar en er is sprake van volledig anonieme deelname. Directeuren ontvangen desgewenst een gepersonaliseerd rapport na afronding van het onderzoek waarin de belangrijkste resultaten worden gedeeld (en gespiegeld worden aan je eigen school). Het onderzoek wordt uitgevoerd door McKinsey & Company, in opdracht van het ministerie van OCW. Aanleiding voor dit onderzoek is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. De resultaten worden in maart 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.