Schoolleiders enquête PO

Bent u schoolleider geweest of nog steeds schoolleider? Wij zijn benieuwd waarom u gestopt bent als schoolleider of waarom u (nog steeds) schoolleider bent. Wilt u onze vragenlijst invullen?

Om na te gaan wat schoolleiders drijft in hun vak, heeft het ministerie van OCW aan Ecorys en MOOZ gevraagd om onderzoek te doen. Graag nodigen we u hierbij uit om aan dit onderzoek mee te doen en een internetenquête in te vullen.

De vragenlijst is bedoeld voor schoolleiders in het primair onderwijs (po, inclusief so) en voormalig schoolleiders po. Het invullen van de vragen kost ongeveer 10 minuten.

U kunt de vragenlijst invullen via deze link.

Het kan zijn dat u via de mail al een persoonlijke link naar de enquête heeft ontvangen. In dat geval kunt u de enquête invullen via de persoonlijke link.

Wat gaan we doen met de resultaten uit het onderzoek?
Uw antwoorden worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Op basis van de enquête maken Ecorys en MOOZ een onderzoeksrapport voor het ministerie van OCW. Dit wordt naar verwachting begin 2020 gepubliceerd. Kunt u de vragenlijst vóór 20 november invullen? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het onderzoek/de vragenlijst, dan kun je deze stellen aan projectleider Saraï Sapulete. Zij is te bereiken via de volgende contactgegevens: sarai.sapulete@ecorys.com, 06-14243344.