Schoolleiders in het PO zijn uniek

Het beroep van de schoolleider ontwikkelt zich. Dat gebeurt onder invloed van maatschappelijke veranderingen maar ook door ontwikkelingen binnen de beroepsgroep zelf. De professionalisering neemt toe. Individuele schoolleiders zijn anno 2019 nagenoeg allemaal opgeleid als schoolleider. De beroepsgroep als geheel ontwikkelt zich: het gesprek over de inhoud van het beroep wordt in toenemende mate door de beroepsgroep zelf gevoerd. Dat betekent dat de beroepsgroep zelf met elkaar de discussie voert over de beroepsstandaard. Schoolleiders gaven aan dat er behoefte was aan een discussie over de huidige beroepsstandaard uit 2012.

Schoolleiders in het primair onderwijs hebben al ruim 15 jaar een beroepsstandaard en vinden deze beroepsstandaard belangrijk. Uit een onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd blijkt dat  schoolleiders het ook belangrijk vinden dat zij zelf als beroepsgroep over de beroepsstandaard gaan. Hoewel er iets minder schoolbestuurders die mening zijn toegedaan is ook onder de schoolbestuurders een grote meerderheid die zich bij deze opvatting aansluit. De beroepsstandaard beschrijft hoe het beroep van schoolleider eruitziet. Het beroep wordt er als het ware door afgebakend. De beroepsstandaard van schoolleiders is allesbehalve een papieren tijger. Het vormt de inhoudelijke basis voor de schoolleidersopleidingen.

Literatuurstudie
De eerste stap om te komen tot een discussie over de beroepsstandaard is inmiddels gezet. De Nederlandse beroepsstandaard voor schoolleiders is vergeleken met die van andere landen. Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd om de meest recente wetenschappelijke inzichten voor wat betreft schoolleiderschap in kaart te brengen. De vergelijking van onze beroepstandaard en een  studie over gespreid leiderschap vindt u op onze website. Later volgt een studie over ethisch leiderschap.

Dialoog
De studies leveren stof tot nadenken én dialoog op. Allereerst voor schoolleiders natuurlijk maar ook voor belanghebbenden en belangstellenden. Schoolbestuurders en opleiders als belanghebbenden. Daarnaast belangstellenden met specifieke kennis zoals wetenschappers maar ook bijvoorbeeld leraren. Enkele dialogen tussen schoolleiders hebben al plaatsgevonden.

We gaan nog enige tijd door met het organiseren van de dialoog tussen schoolleiders. Dit kunnen gesprekken in kleinere groepen zijn óf met grote groepen in de vorm van een Worldcafé met discussietafels en verschillende discussierondes. Gesprekken tussen schoolleiders die elkaar kennen, bijvoorbeeld in een directieberaad of tussen schoolleiders die elkaar nooit eerder hebben gezien. Schoolleiders kunnen ook bijdragen leveren via een gesloten discussieplatform op Linkedin. De dialoog gaat over wát het beroep van schoolleiders inhoudt, wat het beroep uniek maakt, wat de identiteit van de beroepsgroep is. Ook schoolbestuurders, opleiders en andere belangstellenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog. Er is geen afgebakende hoeveelheid gesprekken. De dialoog gaat door tot er verzadiging optreedt en de dialoog geen nieuwe inzichten meer oplevert.

Concept
Aan de hand van wat we leren uit de studie en de dialoog wordt een concept voor een geactualiseerde beroepsstandaard geschreven. Het concept wordt voor feedback teruggelegd bij schoolleiders, belanghebbenden en belangstellenden. Uiteraard kan dat leiden tot bijstelling van het concept.

Finale
Uiteindelijk zal tijdens een bijeenkomst voor schoolleiders de vast te stellen beroepstandaard gepresenteerd worden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen nog wat puntjes op de i worden gezet.

Meepraten?
Wilt u ook meepraten over wat het beroep van schoolleider uniek maakt? En welke leiderschapspraktijken zo kenmerkend zijn, dat ze een plek verdienen in de nieuwe beroepsstandaard? U kunt een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beroepsgroep en zo mede richting geven aan de inhoud van professionaliseringsaanbod, zodat opleiding blijven aansluiten op dat wat schoolleiders nu en in de toekomst nodig hebben. We organiseren diverse regiobijeenkomsten via open inschrijving en daarnaast komen we graag met u in gesprek tijdens bijvoorbeeld directieberaden of studiedagen voor directeuren. Neem contact met ons op als u hiervoor belangstelling heeft.