Aspiranten welkom!

De volgende schoolleiders zijn recent geregistreerd als aspirant. Dit wil zeggen dat zij werkzaam zijn als adjunct-directeur of directeur en binnenkort hun schoolleidersopleiding (basisbekwaam resp. vakbekwaam) afronden.

Aspirant Registerdirecteur Onderwijs (aspirant-RDO)
-Mevr. C.J. Portier-Medema (Het Startpunt)
-Mevr. M. Ketting (Basisschool De Lichtboei)

Aspirant Registeradjunct-directeur Onderwijs (aspirant-RADO)
-Dhr. K. Schaak (De Aventurijn & SSBO De Kameleon)