Schoolleiders valideren schoolleiders verbeterd

Sinds 2016 kunnen schoolleiders hun ontwikkeling door informeel leren laten valideren in een gesprek met andere schoolleiders. Het informeel leren wordt door schoolleiders gezien als een prettige manier om hun individuele professionalisering vorm te geven en tegelijkertijd te werken aan de versterking van de beroepsgroep als geheel.

Het Schoolleidersregister PO is voortdurend in ontwikkeling en evalueert regelmatig de werkwijze. Tijdens een recente evaluatie over het valideren door schoolleiders bleek dat schoolleiders het belangrijk vinden om samen te reflecteren op elkaars ontwikkeling. Uit de verbeterpunten die naar voren kwamen viel vooral op dat schoolleiders de informatie voorafgaand aan het gesprek ingewikkeld vonden en de voorbereiding tijdrovend. Ook vonden schoolleiders de termijn voor afhandeling na het gesprek te krap.

Naar aanleiding van de evaluatie zijn onder andere de volgende punten aangepast:

-de informatie ten behoeve van de voorbereiding van het gesprek is verduidelijkt, beknopter geworden en beter ontsloten (zie de nieuwe website)
-het voorbereidings- en het eindreflectieformulier zijn aangepast. De ontwikkeling van de schoolleider op het thema staat centraal; de competenties hoeven niet meer afzonderlijk beschreven te worden
-de inlevertermijn voor het eindreflectieformulier is verruimd van 24 naar 48 uur

Ook uw ontwikkeling laten valideren door beroepsgenoten?
U kunt één professionaliseringsthema voor uw herregistratie afronden per gesprek. Al ruim 200 schoolleiders gingen u voor! U kunt zich eenvoudig opgeven voor een valideringsgesprek via de planningstool. U wordt voorafgaand aan het gesprek geïnformeerd over hoe het gesprek in zijn werk gaat en hoe u zich optimaal kunt voorbereiden.