Uitnodiging voor de enquête over de Wet beroep leraar

Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Panteia gevraagd een nulmeting uit te voeren naar de Wet beroep leraar (wbl). De wet beroep leraar bestaat concreet uit de volgende instrumenten/maatregelen:

  • Omschrijving van het beroep leraar (in de wet)
  • Professionele ruimte/zeggenschap en professioneel statuut
  • Een (vrijwillig) lerarenportfolio

Voor deze nulmeting brengen we in kaart in hoeverre u als schoolleider (d.w.z. leidinggevende van een of meer lerarenteams) uit het po, vo of mbo bekend met de wbl, betrokken bent bij de implementatie ervan en aankijkt tegen de beoogde resultaten van de wbl. 

We verzoeken u vriendelijk om uw medewerking door het beantwoorden van een korte online vragenlijst.

Onder de respondenten verloot Onderzoekteam Panteia 16 bol.com bonnen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!