Mogelijkheden voor herregistratie van schoolleiders verruimd

Schoolleidersregister PO biedt schoolleiders nu de mogelijkheid om alle NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen te gebruiken voor hun herregistratie, mits de master behaald is na de meest recente (her)registratiedatum. Tot voor kort konden schoolleiders alleen herregistreren met een master die helemaal voldeed aan de beroepsstandaard.

Schoolleiders kunnen nu voor hun herregistratie uit veel meer masters kiezen dan voorheen. Schoolleidersregister PO hoopt hiermee dat meer schoolleiders kiezen voor een master die bij hun specifieke situatie en professionaliseringsbehoefte past. Voor de basisregistratie geldt nog wel dat de gevolgde master aan moet sluiten bij de competenties uit de beroepsstandaard.

Schoolleidersregister PO heeft als doel de positie van de beroepsgroep van schoolleiders te versterken en de professionalisering van schoolleiders te ondersteunen. Schoolleidersregister PO onderzoekt en evalueert voortdurend of de mogelijkheden die het register biedt, voldoende aansluiten bij de professionaliseringswensen van schoolleiders. Dit gebeurt in samenspraak met schoolleiders. Zo nodig en indien mogelijk worden mogelijkheden aangepast of verruimd.

©Schoolleidersregister PO