Kunt u zich al registreren?

Bent u werkzaam als schoolleider, maar kunt u zich op dit moment nog niet registreren omdat u nog niet over de juiste kwalificatie beschikt? Misschien kunt u zich registreren als aspirant-RDO of aspirant- RADO of kunt u een verzoek tot uitstel van uw basisregistratie indienen. Kijk in het stroomschema ‘Kunt u zich al registreren?’ welke situatie op u van toepassing is.