Aanbieders

Basisregistratie

Schoolleiders kunnen op verschillende manieren aantonen te beschikken over de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs en daarmee voldoen aan de registratiecriteria voor de basisregistratie:

  • een gecertificeerde afgeronde schoolleidersopleiding;
  • een gecertificeerd positief doorlopen toetsingsassessment;
  • een positief doorlopen EVC-procedure;
  • individuele diplomawaardering.

Opleidingen, assessments en EVC-procedures worden in het Schoolleidersregister PO opgenomen wanneer de inhoud aansluit bij de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Om dit vast te stellen vindt eerst een beoordeling van de inhoud en de kwaliteit van de opleiding, het assessment of de EVC-procedure plaats. Voor NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen geldt een minder uitgebreid beoordelingstraject.

Lees meer over het certificeren van aanbod voor de basisregistratie >

Herregistratie

Nadat een schoolleider geregistreerd is als RADO of RDO, registreert hij zich iedere 4 jaar opnieuw: de herregistratie. Schoolleiders kunnen gedurende de herregistratieperiode op twee manieren werken aan hun professionalisering:

  1. Door een masteropleiding te volgen die is opgenomen in het register.
  2. Door zich verder ontwikkelen op minimaal drie van de zeven professionaliseringsthema’s

Professionalisering aan de hand van de thema’s kan door middel van een formele of informele route. Opleidingen die een heel thema of een heel subthema behandelen, kunt u als opleider door het Schoolleidersregister laten beoordelen. Gecertificeerd aanbod wordt opgenomen in het register. Informeel leren wordt beoordeeld door peer review of door een professionele beoordelaar. Een aanbieder van professionele beoordelaars kan worden opgenomen in het register als deze gecertificeerd is.

Lees meer over het certificeren van aanbod voor de herregistratie >

Via onderstaand stroomschema kunt u zien waar uw aanbod aan voldoet en welk informatie pakket daarbij hoort.

stroomschema

Bezwaar indienen na negatief certificeringsbesluit

Wanneer de Commissie Certificering uw professionaliseringsaanbod voorziet van een negatief certificeringsbesluit, kunt u een verzoek tot heroverweging indienen.

Lees 'Bezwaarregeling certificering professionaliseringsaanbod' >