Samenwerken

aan kwaliteit in het primair onderwijs

Als schoolleider speelt u een cruciale rol in het onderwijs. Door toenemende verantwoordelijkheden staat u voor uitdagende  inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes. Om die reden is registratie van schoolleiders in de cao-afspraken verplicht gesteld. De Stichting Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken en verder te professionaliseren en om u als schoolleider daarbij op verschillende manieren te faciliteren. Altijd samen met u, op basis van bestaande kennis en goede voorbeelden uit de praktijk.

Registreren is daarbij een belangrijk instrument. Door te registreren toont u aan dat u actief werkt aan de ontwikkeling van uw beroep. Schoolleidersregister PO volgt daarnaast de ontwikkelingen van de beroepsgroep op de voet, signaleert knelpunten en kansen en brengt praktijkvoorbeelden over professionaliseren in kaart. Schoolleidersregister PO bevordert kennisdeling en biedt een platform om ideeën uit te wisselen in de beroepsgroep. Daarnaast is het Instrument Beroepsprofiel ontwikkeld, welke helpt bij het analyseren van uw eigen werksituatie en bij het formuleren van de specifieke competenties die nodig zijn om uw ambities waar te maken.

LinkedIn groep

Word lid van onze LinkedIn groep
Discussieer over stellingen en vragen of start zelf uw eigen discussie!

17.07.2014

Veel scholen hebben momenteel te maken met leerlingendaling, vergrijzing en ontgroening. Op de korte termijn leiden deze ontwikkelingen tot personeelstops en minder startende leraren. Op de langere...

11.07.2014

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de schoolleider overlappen elkaar vaak. Het is dan van belang dat er op basis van een professionele dialoog goede werkafspraken gemaakt worden. Niet...

16.09.2014

Het model voor herregistratie is verder uitgewerkt. Na de zomer zullen de grote lijnen uitgezet worden. Wat betekent de herregistratie voor opleiders? Hoe kan uw opleidings- en/of cursusaanbod...

18.09.2014

Het schoolleidersregister gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op donderdag 18 september zijn we in Friesland.

Schoolleidersregister PO

     > Aanmelden schoolleider
     > Aanmelden bestuur
     > Inloggen op account
     > Schoolleider zoeken

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 030-234 73 60 of via info@schoolleidersregisterpo.nl

Nieuwsbrief

Beeldscherm van een iMac
Ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox met de laatste ontwikkelingen en activiteiten